1. آب جوشیده گرم و بی نمک، پنیر سفت را نرم می‌کند.
2. آب جوشیده و سرد شده بی نمک، پنیر نرم را سفت می‌کند.
3. برای سوراخ شدن پنیر آن را به مدت 6 ساعت در دستمال آغشته به سرکه انگور قرار دهید.
4. برای طعم‌دار کردن پنیر آن را به مدت 6 ساعت در دستمال آغشته به اسانس مورد نظر قرار دهید.
5. برای نگهداری پنیر به مدت طولانی آن را داخل آب ماست بگذارید.
6. اگر دور در ظرف پنیر را چرب کنید دیگر پنیرتان خشک نمی‌شود.
7. برای ته نگرفتن شیر( درزمان جوشاندن آن) به ازای هرلیتر شیر، یک هشتم قاشق چای‌خوری شکر اضافه کنید.
8. اگر شیرتان ته گرفته بود به ازای هر لیتر شیر، یک هشتم قاشق چای‌خوری نمک اضافه کنید.