3 مواداول تشکیل دهنده را روی اجاق با هم ترکیب کرده. شیر و قهوه را درون مخلوط ریخته وبا همزن میزنیم تا صاف شود. مخلوط را 20 دقیقه و یا تا زمانی که حباب بوجود اید(جوش نمی شود)روی گاز قرار می دهیم، هنگامی که از گاز برداشتیم وانیل را اضافه می کنیم.