1. نارنج، ميخك و زغال‌اخته را در یک شیشه ریخته، بوربن را در آن ریخته و در آن را می‌بندیم تا 4 روز در اتاق بماند.
2. محتوای شیشه را از صافی عبور دهید و در ظرف دیگری می ریزید و هم بزنید و در 3 یا 4 ظرف کوچک دیگر می ریزید و در یخچال تا 2 ماه می توانید آن را نگه دارید.