برگ نعناع، قره قروت و آب آهک تازه را ترکیب کرده و به صورت کوکتل در می آوریم. تکه های یخ را اضافه کرده و تکان می‌دهید تا کاملا سرد شود. لیوان را با یخ پر کرده و میل می کنید.