یخ خرد شده، آب میوه های: هلو، پرتقال، نارگیل و آب قره قروت را ترکیب کرده و به صورت کوکتل در می آوریم. آب لیمو را گرفته در آن می ریزیم. شراب سفید را داخل مخلوط ریخته و از پرتقال به عنوان چاشنی استفاده می کنیم.
توجه: می توانیم از ودکا Absolut استفاده کنیم.