1. اگر می‌خواهید گوشت سفت را ترد كنید، روی همه قسمت‌های آن مخلوطی از سركه و روغن‌زیتون بمالید.
2. بگذارید به مدت دو ساعت بماند، سپس بپزید.