1. با رعایت این نکته ریز و جالب می‌توانید از پاشیدن آب گوشت به اطراف، هنگام ساتوری کردن، جلوگیری کنید. وقتی می‌خواهید گوشت را با زدن چكش یا كارد نرم كنید، روی آن آرد بپاشید،‌ این كار از خارج شدن آب گوشت جلوگیری خواهد كرد.