1. برای بررسی این كه آیا روغن مانده در تابه هنوز قابل استفاده است یا نه، یك تكه نان سفید داخل روغن بیندازید، اگر نان، ذرات تیره رنگی را در اطراف خود ایجاد کند مشخص می شود روغن قابل مصرف مجدد نیست، و در غیر این‌صورت هنوز قابل استفاده است.
2. هنگام استفاده مجدد از روغن قابل استفاده، برای رفع بوی غذای قبلی در روغن، می‌توانید 10 تا 12 شاخه جعفری درون روغن سرخ کنید یا آن‌كه چند تكه سیب‌زمینی خام را به مدت 15 دقیقه درون روغن تابه بیندازید تا بو را به خود جذب کند.