1. برای جبران كمبود خون و پیشگیری از ورود میكروب به غذا از ظروف مسی برای طبخ غذا استفاده شود.
2. جیره غذایی طبیعت بدن در روز برای دریافت آهن حدود 15میلی گرم است كه از این مقدار حدود 10 درصد آن از طریق روده‌ها جذب می شود.
3. به عبارت دیگر، روزانه كمتر از یك میلی گرم آهن از بدن دفع می شود و با توجه به محدودیت متابولیسم آهن، چنانچه بیماری درجریان یك خونریزی مزمن، روزانه حدود چهار میلی لیتر خون از دست بدهد، دچار كم خونی می شود.
4. تنگی‌نفس، تپش‌قلب و درد قفسه‌سینه از مهم ترین علایم كم خونی است.
5. طبخ غذا در ظروف مسی، تاثیر بسزایی درجبران كمبود خون در بدن دارد. به گفته وی، یون آزاد شده از ظروف مسی هنگام طبخ وارد غذا می شود و در نتیجه انسان، احساس نشاط و انرژی فوق العاده‌ای می‌كند.