1. لبو و چغندرها را شسته و تمیز کرده و به صورت حلقه‌ای برش دهید. اگر بخواهید درسته پخته شوند، با چاقو در قسمت‌های مختلف هر یک از آن‌ها شکاف‌های عمیق ایجاد کرده.
2. سپس آن را در ظرف مناسبی قرار داده و رویش شكر بپاشید.
3. آب را نیز افزوده و ظرف را با درپوش به مدت 30- 25 دقیقه با درجه حداکثر 900 وات یا 100% در دستگاه قرار دهید. در این مدت یک بار چغندرها را زیر و رو کنید.


* بهتر است درپوش ظرف را کمی باز بگذارید تا مانع از سر رفتن آب آن شود. با توجه به نوع چغندر ممکن است زمان پخت آن کمی بیشتر شود.
* می‌توان به شلغم‌های پخته در موقع مصرف یک قاشق غذاخوری آب‌لیمو و یک قاشق غذاخوری روغن‌زیتون نیز اضافه کرد.
* چغندرها بعد از پخت بسیار خوش‌رنگ می‌باشند و از آب آن می‌توان در تهیه بعضی از سس‌ها و خورش‌ها استفاده کرد.