حلزونها را در کنار 4 مواد تشکیل دهنده در یک کاسه متوسط،بمدت 30 دقیقه ترکیب می کنیم. رزماری رادر یک ظرف کم عمق اب 20 دقیقه قرار می دهیم. رزماری وحلزون را سیخ می کنیم و درحرارت متوسط بالا 2 تا 3 دقیقه هر طرف را می پزیم. برنج را با برش های لیمو، در صورت دلخواه تزیین کرده. .