ابتدا قارچ را خرد كرده ونيم پز مي كنيم تا شكل خود را از دست ندهد و بعد كلم سفيد، خيارشور را خرد مي كنيم وقارچ نيم پز شده ،كلم ، خيارشور و ذرت را با هم مخلوط كرده و خوب هم مي زنيم و روغن تن ماهي را گرفته و به آن اضافه مي كنيم و در آخر سس مايونز را اضافه كرده و خوب هم مي زنيم تا با تمامي مواد مخلوط شود.