1. هفت ماده اول تشکیل دهنده را در یک کاسه متوسط، ترکیب کرده و کنار بگذارند.
2. کره را روی حرارت متوسط می‌گذاریم تا ذوب شود پیاز را اضافه کرد تا سرخ شود.
3. سیب‌زمینی را به مدت 9 دقیقه اضافه می‌کنیم. تخم‌مرغ را با پیاز و فلفل اضافه می‌کنیم به مدت 7 دقیقه مي‌گذاریم و بعد پنیر را به آن اضافه می‌کنیم.
4. تابه را با فویل بپیچید. 5 دقیقه می‌گذاریم تا پنیر آب شود و آن‌را به 4 قسمت تبدیل می‌کنیم.