1. ابتدا آلبالو را شسته، دم آن را جدا کرده و هسته آن را بگیرید.
2. سپس شکر را لابه لای آلبالو ریخته حدود یک ساعت کنار گذاشته تا آلبالو به اصطلاح آب بیاندازد.
3. بعد از یک ساعت ظرف آلبالو را روی اجاق گذاشته و زیر اجاق را کم می کنیم تا قوام بیاید.
4. بعد از این‌که مربا خنک شد آن را در ظرف شیشه‌اي دردار ریخته در یخچال بگذارید.


* چون آلبالو ترش مزه است بهتر است که شکر آن را 2 برابر استفاده کنیم.