1. فيله يا راسته گوساله را از چند ساعت قبل در كمي پياز و قدري روغن بخوابانيد.
2. گوشت را به تكه‌هاي كوچك برش بزنيد و با روغن سرخ كنيد. بعد از سرخ شدن، به آن ها نمك بزنيد و كنار بگذاريد.
3. دقت كنيد كه روغن بايد به حدي باشد كه تنها ته تابه چرب شود.
4. نان باگت را باز كنيد و چند تكه از گوشت را روي نان بگذاريد و روي آن ماست چكيده اضافه كنيد.
5. مخلوطي از خيار، گوجه‌فرنگي و پياز خردشده روي آن بريزيد و نمك و فلفل روي آن بپاشيد. اين ساندويچ، كباب به سبك يوناني نام دارد.