به آرامی نان را با اسپری پخت و پز آغشته کرده. نان را در یک ورق پخت، به مدت 3 دقیقه قرار داده تا هر طرف تست شود و درجه حرارت فر را به 350 درجه کاهش داده از فر بیرون می آوریم. هر برش نان را با 1 و 1/2 شکلات قاشق غذا خوری ترکیب کرده 5 دقیقه یا تا زمانی که شکلات ذوب آن را حرارت داده. به طور مساوی نمک وپوست پرتقال، در صورت دلخواه به آن اضافه می کنیم.