1. سيب‌زميني‌ها را پوست كنده و حبه قندي درشت خرد مي‌كنيم سپس در آب جوش ريخته با كمي نمك مي‌پزيم.
2. ژامبون و خيارشور را خرد مي‌كنيم. در ظرف مورد نظر، اول سس‌ها را ريخته با سركه و فلفل مخلوط مي‌نماييم.
3. سيب‌زميني را با سس مخلوط كرده و بعد بقيه مواد را اضافه نموده وهم مي‌زنيم. سپس در ظرف مناسب سرو مي‌كنيم.