ابتدا بستنی را داخل مخلوط کن بریزید شیر را به آن اضافه کنید.
پوست انبه را بگیرید و داخل مخلوط کن بریزید و با هم مخلوط کنید بگذارید در یخچال تا خنک شود. خنک سرو کنید.