1. نودل و گوجه‌فرنگی به‌همراه مرغ گریل نودالیت‌‌ها را میجوشانیم و آبکش می‌کنیم.
2. سینه مرغ را طعم‌دار می‌کنیم. به کمک پیاز و فلفل و نمک و ... و بعد داخل طوری می‌گذاریم و گریل می‌کنیم.
3. می‌توانیم با ماکرویو هم این کار را انجام بديم.
4. گوجه‌فرنگی‌ها را با مقداری کره و آویشن و نمک و فلفل تفت داره و تمامی مواد را با هم تفت می‌دهیم حتی نودالیت‌ها را و میل می‌کنید.