شکر و زرده را به طریقه بن ماری زده ، تا مخلوطی صاف و یک دست به دست آید . میگذاريم تا کرم کمی خنک شود . انبه را از هسته جدا کرده و به سرته پوره در میاورید، خامه را زده تا سفت شود . کرم fraich و خامه را با هم مخلوط میکنید ، قالبی مستطیل انتخاب کرده و درونه قالب را با سلفون میپوشانید به صورتی که تا لبه ها بالا آید. پوره انبه را به خامه اضافه کرده ، میتوانید چند قاشق باقی بگذارید برای دکور ... بعد تمامه مواد را داخله قالب ریخته و به مدت ۶ تا ۷ ساعت داخله فریزر میگذریم .