شیر و وانیل طبیعی را با هم مخلوط کرده و در قالب یخ می ریزیم و در فریزر قرار داده تا ببندد. برای قهوه سرد یا دیگر نوشیدنیهای خنک استفاده می کنیم.