1. ابتدا فر را روی گریل روشن می‌کنیم.
2. انبه و پاپایا را به تکه‌های بزرگ برش می‌زنیم، موزها را حلقه‌حلقه کرده، گریپ فوروت را پر می‌کنیم و کمپوت آناناس را باز کرده و آناناس‌ها را خشک می‌کنیم.
3. میوه‌های خردشده را از هر رنگ یک در میان در سیخ چوبی فرو می‌کنیم.
4. در شیرجوش کوچکی کره، شکر قهوه‌ای و عرق نیشکر را مخلوط و روی حرارت گذاشته تا شکر حل شود.
5. سس آماده شده بالا را روی سیخ‌های میوه می‌ریزیم.
6. هر سمت سیخ‌ها را به مدت 2 دقیقه گریل می‌کنیم. بلافاصله سرو می‌کنیم.