1. گریل فر را روشن کنید. سیب‌ها را پوست گرفته، 1/3 از سر آن‌را بریده و نگه دارید، سپس کمی از مغز وسط سیب را به کمک قاشق کوچک خارج کنید.
2. عسل و بادام را مخلوط نمايید. داخل سیب‌ها را با مخلوط عسل و بادام پر کرده، سر سیب‌ها را در جای خود روی آن‌ها قرار دهید.
3. سیب‌های آماده شده را در ظرف فر چیده و کمی آب ریخته، به مدت 5 دقیقه گریل کنید.