1. گریل فر را روشن کنید. گلابی‌ها را پوست گرفته، 1/3 از سر آن‌را بریده و نگه دارید، سپس کمی از مغز وسط گلابی را به کمک قاشق کوچک خارج کنید.
2. عسل و گردو را مخلوط نمايید. داخل گلابی‌ها را با مخلوط عسل و گردو پر کرده، سر گلابی‌ها را در جای خود روی آن‌ها قرار دهید.
3. گلابی‌های آماده شده را در ظرف فر چیده و کمی آب ریخته، به مدت 5 دقیقه گریل کنید.