1. آب و آب پرتقال را در یک قابلمه بزرگ بریزید.
2. قابلمه را به مدت 10 دقیقه حرارت دهید و گاه گاه آن را به هم بزنید.
3. سپس آن را در یک کاسه بریزید و پرتقال خرد شده را به آن اضافه کنید.