1. گوجه‌فرنگی‌ها درشت و یك اندازه باشند، نخود سبز پخته شده باشد، ترخون خردشده باشد، تخم‌مرغ پخته سفت شده باشد، یا از سركه یا آب‌لیمو استفاده نمايید.
2. سر گوجه‌فرنگی را باندازه یك حلقه متوسط برمی‌داریم، داخل گوجه‌فرنگی را با قاشق كوچك خالی می‌كنیم.
3. سس مایونز را با سركه و روغن زیتون یا آب‌لیمو، نمك، فلفل و ترخون خردشده مخلوط می‌كنیم، بعد خیار شور را ریز خرد می‌كنیم و نخود و خیارشور را با سس مخلوط می‌نمايیم.
4. دو سه عدد تخم‌مرغ را داخل سالاد رنده می‌كنیم، داخل گوجه‌فرنگی ها را با این سالاد پر كرده در گوجه‌فرنگی را وارونه روی گوجه‌فرنگی قرار می‌دهیم.
5. یك حلقه تخم‌مرغ سفت و یك برگ جعفری روی آن می‌گذاریم. بعد سالاد را در دیس گردی می‌چینیم فاصله بین گوجه‌ها را یك برگ مغز كاهو و روی برگ‌ها را یك حلقه تخم‌مرغ سفت و روی تخم‌مرغ یك عدد زیتون یا یك حلقه خیارشور می‌گذاریم.