1. کدو را شسته خشک می‌کنیم و بدون آن که پوست آن را بگیریم به صورت حلقه‌های ظريف یک اندازه می‌بریم.
2. ساقه پیازچه و کرفس را هم ظرف خرد کرده می‌شويیم و پس از خشک کردن آن‌ها را در ظرف سالاد می‌ریزیم.
3. کدوی حلقه کرده و پیازچه و گردو را روی آن‌ها می‌پاشیم. نمک و فلفل را در سرکه حل کرده، روغن زیتون را با آن مخلوط می‌نمايیم و سس را روی سالاد مي‌دهیم. در موقع صرف کردن آن را هم می‌زنیم.