1. گوجه‌ها را شسته و خرد کنید. سپس لیمو‌ها را آب گرفته و روی گوجه‌ها بریزید.
2. حالا نوبت گشنیزهاست. آن‌ها را شسته و خرد کنید.
3. گشنیزها را روی گوجه‌ها ریخته و برای مزه‌دار کردن کمی نمک روی آن بریزید و سالاد را میل کنید.