1. سس مایونز و خامه را در یک ظرف جداگانه با یکدیگر مخلوط می‌کنیم.
2. در یک کاسه بزرگ مرغ، جعفری، پیاز و هویج را مخلوط می‌کنیم.
3. سپس مخلوط مایونز و خامه را به آن اضافه می‌کنیم.
4. در آخر نودالیت را طبق دستورالعمل روی پاکت( در حدود 3 تا 4 دقیقه) در آب جوش قرار می‌دهیم و آن را آبکش کرده و به مخلوط سبزیجات و مرغ می‌افزاییم.