1. تمبرهندی را در سرکه حل کرده و از صافی رد کنید تا یکدست باشد.
2. انبه‌ها را پوست گرفته، به تکه‌های نسبتا متوسط برش بزنید و داخل شیشه مورد نظر بریزید.
3. نمک، فلفل، بادیان و سیاه‌دانه را به مخلوط تمبر افزوده و هم بزنید، سپس روی انبه ها بریزید.
4. درب شیشه را بسته و به مدت 10 تا 15 روز زمان دهید تا ترشی جا بیافتد.