1. هندوانه را پوست گرفته و به برش‌های کوچک خرد کنید. توت‌فرنگی‌ها را نیز شسته و سر آن‌ها را بگیرید.
2. هندوانه و توت‌فرنگی را در آب‌میوه‌گیری بریزید، سپس آب‌میوه آماده شده را در لیوان مورد نظر ریخته و بلافاصله سرو کنید.