1. هل را در هاون بکوبید، سپس با بقیه مواد در مخلوط کن ریخته و برای 1 دقیقه بزنید.
2. سپس در لیوان دلخواه ریخته و سرو کنید.