مرحله 1 - چای کیسه ای را بهمراه رنده پوست لیمو به مدت 4 دقیقه داخل آب جوش قرار دهید. مرحله 2 - مابقی مواد لازم را به آنها افزوده، هم بزنید و داغ سرو کنید.