تمام مواد را در ظرفی روی حرارت ملایم مخلوط کرده و مدام به هم بزنید تا غلیظ شود کره را اضافه کرده و از روی حرارت بر دارید.
پودینگ را ظرف مناسب ریخته چند ساعت در یخچال قرار دهید.