ابتدا ژله را طبق دستور روی آن آماده کرده با این تفاوت که به جای یک لیوان آب سرد از نصف لیوان استفاده می کنیم تا ژله غلیظ تری داشته باشیم، می گذاریم تا ژله سرد ومقداری نیم بند شود. حال با دو روش می توان طالبی را آماده نمود:
1-طالبی را از وسط نصف می کنیم و تخمه های آن را خارج کرده و کمی آب داخلش گرفته تا لیزی آن از بین برود.
2-سوراخ کوچکی از سر طالبی برداشته و به کمک قاشق تخمه های آن را خارج کرده و مقداری آب داخل آن می چرخانیم. حال به هر طریق که طالبی را آماده کردید، ژله را داخل آن ریخته و در یخچال گذاشته تا ببندد، در آخر آن را به 8 قسمت برش زده و سرو می کنیم.
نکات 1. می توان با کمک ژله قرمز و شکلات چیپسی نمای هندوانه را ایجاد کنیم. 2. از انواع میوه می توان برای داخل آن استفاده کرد. 3. با کمک قاشق گرد مخصوص می توان مقداری از طالبی را برداشت و سپس ژله را داخلش ریخت تا طرحی جدید به ما دهد. 4. بهتر است قبل از درست کردن ژله از یکروز قبل طالبی در یخچال بوده تا خوب سرد شده باشد.