1. خمیر پارکر را طبق دستورالعمل آن درست کنید.( تا مرحله 3 دستور)
2. خمیر را به 19 قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را به شکل توپ(گرد) درآورید.
3. قالب گردی به قطر 24 سانتیمتر را با کره نرم شده چرب کنید. 1 عدد از توپها را در وسط قالب قرار داده، 6 عدد دیگر را دور آن چیده و 12 عدد باقیمانده را در کناره های قالب قرار دهید. روی قالب را پوشانده و 45 دقیقه استراحت دهید تا حجم آن دوبرابر شود.
4.برای روی نان ها: زرده تخم مرغ را با که یک قاشق شیر زده اید، به کمک قلم‌مو روی خمیر مالیده و روی هر توپ را خشخاش و کنجد بپاشید، به مدت 45 دقیقه در فر از قبل گرم شده با حرارت 200 درجه سانتیگراد یا 400 درجه فارنهایت قرار داده تا روی نان ها طلائی شود.