1.هر دو کیک گرد و مخروطی را به کمک نخ از وسط نصف کنید، بین آنها را با خامه و میوه دلخواه پر کرده و لایه ها را روی یکدیگر قرار دهید.
2.کیک مخروطی را روی کیک گرد گذاشته و اگر بزرگتر از کیک گرد بود اضافه های آنرا به کمک چاقو برش دهید، بین این دو کیک را نیز خامه و میوه گذاشته، همه کیک را با لایه نازکی از خامه بپوشانید سپس در یخچال قرار دهید.
3.کیک را پس از سرد شدن از یخچال خارج کرده به کمک چاقو یا قالب استوانه ای کوچک روی کیک را از مرکز آن به اندازه کمر عروسک در آورید و عروسک که پاهای آن را جدا کرده اید داخل کیک بگذارید.
4. برای تزئین، کیک و بدن عروسک را با خامه یا کرم رویال بپوشانید، دور کمر و پائین دامن را شکوفه بزنید، با استفاده از ربان دور کمر عروسک را پاپیون بزنید و از ترافل های مختلف برای تزئین دامن و کمر استفاده کنید.
نکته 1. از ایتدا کیک را در ظرف مورد نظرتان قرار دهید زیرا بعد از تزیین جابجا کردن آن در ظرفی دیگر مشکل است و بخاطر اینکه ظرف هنگام تزیین کثیف نشود قبل از اینکه کیک اول را بگذارید با برشهایی از کاغذ روغنی اطراف ظرف را بپوشانید و بعد از اتمام کار آنها را به آرامی از زیر کیک خارج کنید. 2. به جای کار با خامه یا کرم می توان از خمیر مارسیپان نیز استفاده کرد. 3. تزیین این کیک کاملا سلیقه ای است و می توان از هر مدل تزیین به دلخواه استفاده کرد.