1. مایه کیک مخمل قرمز را طبق دستورالعمل آن منتهی با نصف پودر کاکائوی گفته شده و در صورت تمایل با رنگ قرمز بیشتری درست نمائید.
2.مایه کیک را با شکلات چیپسی مخلوط کنید و در قالب بریزید تا شکلات جایگزین تخمه هندوانه قرار گیرد.
3.بعد از مدت زمان پخت و خارج کردن آن از قالب، کیک را در یخچال نگاه داری کنید.
4.- کرم رویال را درست کرده، نیمی از آن را با رنگ سبز مخلوط کنید. به ترتیب دور کیک را با کرم رویال سفید و سپس با کرم سبز پوشش دهید، کیک هندوانه آماده شده را تا زمان سرو در یخچال نگه داری کنید.