1. نشاسته در ظرف نسبتا گودی ریخته و گلاب را به تدریج افزوده تا نشاسته در آن حل شود.
2.تخم مرغ ها را دانه دانه به مخلوط نشاسته افزوده و هم زده، سپس آرد را کم کم اضافه کرده و مخلوط نمائید.
3.در یک شیرجوش با اندازه مناسب تا نیمه روغن ریخته و روی حرارت گذاشته تا داغ شود، قالب نان پنجره ای را درون روغن بگذارید تا آن نیز داغ شود. در این زمان گرمی قالب بسیار مهم است، قالب نباید خیلی داغ یا خیلی سرد باشد.
4. قالب داغ شده را درون مایه شیرینی زده تا جائی که مایه تا لبه قالب آید ولی روی آن را نگیرد، سپس قالب را درون روغن کرده ولی خیلی فرو نکنید و با کمی تکان دادن قالب، شیرینی از قالب جدا خواهد شد. وقتی یک سمت شیرینی کمی طلائی شد، آن را برگردانده تا سمت دیگر هم طلائی شود. در این مرحله مراقب باشد تا شیرینی شما خیلی قهوه ای و سوخته نشود.
5.سپس روغن اضافی شیرینی ها را گرفته و روی آنها پودر قند پاشیده، در ظرف دلخواه چیده و سرو کنید.
نکات 1. نکته مهم در این شیرینی گرمای مناسب قالب است که با کمی امتحان بدست خواهد آمد. اگر قالب شما خیلی داغ شود وقتی درون مایه می کنید، مایه به قالب نمی چسبد و جدا می شود. 2. مراقب باشید رنگ نان پنجره ای نباید خیلی تغییر کند. 3. می توانید به همراه پودر قند از کمی پودر هل و پسته نیز استفاده کنید. 4. مقدار این شیرینی بسته به کوچکی یا بزرگی قالب شما دارد.