آب را در یک شیر جوش حرارت می‌دهیم و شکر را به آن اضافه می‌کنیم و اجازه می‌دهیم با بالا رفتن حرارت آب، شکر حل شود. وقتی شکر در حال حل شدن است، آب 4 تا 6 لیمو را می‌گیریم (آب لیموی گرفته شده باید 235 میلی لیتر شود). آب لیموها را به شربت ساده اضافه می‌کنیم و شربت را در یک پارچ می‌ریزیم. 3 تا 4 پیمانه آب سرد اضافه می‌کنیم. (بسته به اینکه ترجیح می‌دهید لیموناد غلیظ یا رقیق باشید می‌توانید مقدار آب را کم یا زیاد کنید) شربت آماده شده را برای 30 تا 40 دقیقه در یخچال می‌گذاریم. اگر لیموناد به نظرتان کمی شیرین شده است، کمی آب لیمو مستقیم به آن اضافه کنید.