شلیل ها را می شوییم و سپس آنها را از وسط نصف می کنیم. آب و شکر را در یک قابلمه مناسب می ریزیم و شکر را داخل آب حل می کنیم و سپس آن را روی حرارت می گذاریم تا به جوش آید. پس از اینکه آب و شکر کمی جوشید، شلیل ها را داخل آن می ریزیم و می گذاریم آنها بپزند و نرم شوند، ولی له نشوند.