1.خمیر بیسکویت شکری را طبق دستور آن تا آخر مرحله 3 عمل کنید.
2.نصف از خمیر را با رنگ قرمز مخلوط کنید و ورز دهید تا همه جای خمیر یکدست شود.
3. از خمیر قرمز و ساده نوارهای باریک و بلند درست کرده، هر نوار را کنار هم گذاشته و با فشار دست بهم بچسبانید، سپس نوارها را پیچ بدهید.
4. نوار ها را 10 سانتی برش داده و از یک سمت آن را کمی کج کنید تا شکل عصا درست شود، سپس در سینی یا قالب مستطیل که کاغذ انداخته اید با فاصله قرار دهید. هم چنین به دلخواه می توانید مقداری از خمیر را با رنگ سبز مخلوط کرده و با قالب درخت برش بزنید.
5.قالب را در فر از قبل گرم شده با حرارت 180 درجه سانتیگراد به مدت 8 تا 10 دقیقه قرار دهید تا پخته شوند، بعد از سرد شدن از کاغذ جدا کرده، در ظرف دلخواه چیده و همران با نوشیدنی سرو نمائید.