1. ابتدا انبه را پوست بگيريد و هسته آن را جدا كنيد.
2. سپس آن را پوست گرفته و همراه با چند قالب يخ درون ميكسر بريزيد. يك ليوان مناسب برداريد و انبه ميكس شده را در آن بريزيد.
3. مخلوط کن را بشوييد تا براي مرحله بعدي تميز باشد.
4. توت‌فرنگي‌ها را با آب سرد شسته،‌ برگ آن را جدا كنيد و همراه با مقداري يخ آن را ميكس كنيد.
5. به آرامي روي انبه ميكس شده بريزيد طوري كه با هم مخلوط نشوند.
6. حالا نوبت به موز مي‌رسد، ميكسر را تميز كنيد تا قرمزي توت‌فرنگي در آن نباشد. موز را پوست گرفته و همراه با مقدار يخ آن را ميكس كنيد.
7. به آرامي روي توت‌فرنگي بريزيد طوري كه با هم مخلوط نشود.