1.هويج فرنگي( قبل از آبگيري هويج ها را درون يك ظرف پر از آب به مدت 3 ساعت قرار دهيد). آب ميوه گيري را آماده كرده آب كرفس را بگيريد. آب هويج را نيز جداگانه بگيريد. آب كرفس و هويج را با هم مخلوط كرده و كمي به آن آبليمو اضافه كنيد.
نکته:
از گذاشتن اين نوشيدني در يخچال به مدت طولاني خودداري شود چون خواص خود را از دست مي دهد.
نوشيدن مخلوط آب هويج با آب کرفس، مقادير زيادي پتاسيم را به بدن شما مي‏‌رساند.
البته اشخاصي که مبتلا به بيماري‏هاي کليوي هستند، بايد از مصرف مقادير زياد پتاسيم خودداري کنند، زيرا براي کليه‌‏هايشان ضرر دارد.