1. یک بسته از ژله‌ها به دلخواه با یک لیوان آب جوش حل کرده هم می‌زنیم تا دانه‌های ژله از بین برود. بعد 1 لیوان آب سرد یا کمتر در آن ریخته هم می‌زنیم و در قالب بزرگی می‌ریزیم و در یخچال می‌گذاریم تا ببندد.
2. بعد ژله دوم را به همین روش در آب حل می‌کنیم. وقتی ژله اول بسته شد روی آن ریخته دوباره در یخچال می‌گذاریم تا ببندد.
3. به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا تمام ژله‌ها بسته شده و روی هم قرار گیرد و در آخر کار آن را در یک سینی برمی‌گردانیم( این ژله مدت زمان زیادی لازم دارد تا آماده شود پس حوصله زیادی هم می‌خواهد).