1. برنج را به همراه آب داغ، نمک و روغن از 2 ساعت قبل خيس کرده سپس ظرف را بدون درپوش به مدت 15 تا 18 دقيقه با قدرت 100%( حداکثر) در دستگاه بگذاريد تا آب برنج تمام شود.
2. نيمي از برنج را زعفراني کنيد و دور يک ليوان خالي بدون دسته را چرب کنيد و آن را در وسط ظرف برنج بگذاريد. برنج زعفراني و ساده را در ظرف ريخته و کمي فشرده کنيد و ظرف را با درپوش به مدت 13 تا 15 دقيقه با قدرت 40 %( متوسط پايين) در دستگاه بگذاريد تا برنج دم بکشد.
3. فلفل دلمه‌اي خردشده را در ظرفي بريزيد و به آن کمي آب اضافه کنيد و آن را با درپوش به مدت 4 دقيقه با قدرت 100%( حداکثر) در دستگاه بگذاريد.
4. مرغ مکعبي خرد شده را به همراه کشمش، زعفران، پيازداغ، رب گوجه فرنگي، کمي آب مرغ، نمک، فلفل و ادويه را به آن اضافه کنيد و مجددا ظرف را به مدت 5 دقيقه با قدرت 100 % ( حداکثر) در دستگاه بگذاريد تا جذب همديگر شوند، برنج را در يک ديس گرد برگردانيد و وسط و دور آن را با مواد پخته شده پر کنيد.