1. همه مواد را با هم مخلوط كنيد. در ‌تابه‌ كمي روغن ريخته و مواد آماده شده را در آن پهن كنيد. دو طرف كوكو را سرخ كنيد.


* براي انواع كوكو، تخم‌مرغ‌ها را فقط در حد مخلوط شدن هم بزنيد زيرا در غير اين‌صورت(زياد هم زدن) موقع پخت تخم‌مرغ‌ها از مواد جدا مي‌شود.