1-ابتدا گوجه ها یا قارچ ها را ورقه کرده و در کمی روغن سرخ می کنیم.
2- سپس تخم مرغ ها را در داخل کاسه شکسته و کمی هم می زنییم در مرحله بعد فلفل و عصاره پیاز الیت را به آن اضافه نموده و آنرا درون ماهی تابه می ریزیم و در حدود دو دقیقه در ماهی تابه را می گذاریم تا همه جای تخم مرغ ها به صورت یکنواخت پخته شود.
3-سپس گوجه ها یا قارچ ها را روی نصف تخم مرغ می چینیم تا به صورت نیم دایره در آید و نصف دیگر تخم مرغ را بر روی نصف دیگر بر می گردانیم سپس دوباره گوجه یا قارچ را روی آن چیده و دوباره ان را تا می کنیم و به مدت یک دقیقه در ماهی تابه را می گذاریم. سپس آن را با پیاز یا جعفری تزیین می کنیم.