1. گوجه‌ها را شسته و خرد کنید.
2. سپس لیموها را آب گرفته و روی گوجه‌ها بریزید.
3. حالا نوبت گشنیزها است. آن‌ها را شسته و خرد کنید.
4. گشنیزها را روی گوجه‌ها ریخته و برای مزه‌دار کردن کمی نمک روی آن بریزید و سالاد را میل کنید.