1. در يك كاسه يا پارچ بزرگ آب پرتقال، انگور و آلبالو را مخلوط كنيد.
2. سوداي ليمويي را اضافه كرده و به آرامي مخلوط كنيد تا گاز سودا از بين نرود. دو سوم هر يك از ليوانها را از يخ و ميوه‌هاي تازه پر كرده، مخلوط آب ميوه را روي آن بريزيد و با برگ نعناي تازه تزيين كنيد.